Productiviteitsverbetering 50+

Als werkgevers niks doen holt het arbeidsvermogen van hun werknemers hard achteruit naarmate zij ouder worden. De afname van het werkvermogen blijkt tussen het 53ste en 67ste levensjaar gemiddeld 25 procent te zijn per werknemer. Aangezien de gemiddelde leeftijd in organisaties oploopt zijn de consequenties op financieel gebied vaak enorm. Langjarig internationaal onderzoek toont aan dat investeren in arbeidsvermogen en leeftijdsbeleid zich op zijn minst drievoudig terugverdiend (Prof. Ilmarinen, Finland). Daarbij is het investeren in arbeidsvermogen en leeftijdbeleid de beste investering die een organisatie kan doen. Het is zelfs beter dan investeren in Research & Development aldus de professor.

TSC past een integrale aanpak toe voor het verbeteren van het werkvermogen die de afname van productiviteit voor bijna 98% kan herstellen. Deze aanpak zorgt namelijk voor een sterke verbetering van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers die de vijftig gepasseerd zijn. Dit zijn langer lopende programma’s die aantonen dat de investeringen niet alleen snel worden terugverdiend maar ook een hoog rendement opleveren.