Aanpak

Crossing the Chasm

Productiviteitsverbetering

TSC heeft een uitermate effectieve methode ontwikkelt om de productiviteit binnen organisaties op te krikken. Deze methode is gebaseerd op de populaire theorie “Diffusion of Innovations” van Everett Rogers (1962). In de theorie maakt hij onderscheidt tussen vier hoofdelementen die invloed hebben op het verspreiden van een nieuw idee. De elementen bestaan uit innovatie, communicatiekanalen, tijd en een sociaal systeem.

Dit proces rekent met name op “Human Capital”. Het nieuwe idee ofwel de verandering moet breed geaccepteerd worden om langdurig succesvol te kunnen zijn. Daarbij kunt u als organisatie alleen maar tot de top behoren als u voorop loopt in veranderingsprocessen.

Diffusion_of_ideas.svg

Om de productiviteit binnen het organisatie te verbeteren richten wij ons in eerste instantie niet op de gehele massa, waar minimaal de helft geen enkele interesse toont in verandering, maar op de eerste groep die veranderingsbereid is. Deze groep wil veranderen, omdat hun ambitie gericht is op de toegevoegde waarde die zij de onderneming willen bieden. Deze groep, in de afbeelding de “Innovators” en “Early adopters” genoemd, worden intensief gecoacht en klaargestoomd om het nieuwe idee met haar waarden voor de komende jaren uit te dragen. Hun enthousiasme zal de “Early majority” verleiden om mee te doen, waardoor de “Late majority” door kopieergedrag wordt meegenomen. De laatste groep, de “Laggards”, zijn niet bereidwillig om te veranderen. De meeste van hen zullen gezien de nieuwe dynamiek die in de organisatie ontstaan is, zich bewust worden dat zij niet meer bij de organisatie passen.